CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability and Seam Variation Analysis for Automobile Body Design

Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Lars Lindkvist (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Journal of Engineering Design Vol. 13 (2002), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 18396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur