CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three point bending and uni-axial tension tests of double hook-end fibers

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; David Fall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
7th International Conference Fibre Reinforced Concrete p. 10 pp. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: double hook-end fibre, fibre reinforced concrete, three point bending test, uni-axial tension testDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-25. Senast ändrad 2015-03-31.
CPL Pubid: 183956

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik
Kompositmaterial och -teknik

Chalmers infrastruktur