CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Architectures and Philosophies in Turmoil: Critical Situations of Architectural and Social Change.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
The Reader. Symposium Reader for the Symposium 'Rethinking the Social in Architecture'. Umeå School of Architecture February 6-8, 2013. Stockholm., edited by Katja Grillner and Staffan Lundgren. Stockholm, 2013. p. 30-33. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-25. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 183947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Filosofi, etik och religion

Chalmers infrastruktur