CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Are we ready for urban ecosystem services yet? Institutional conditions for application of the urban ecosystem service framework in Berlin, New York, Rotterdam, Salzburg and Stockholm

Rieke Hansen ; Niki Frantzeskaki ; Timon McPhearson ; Emely Rall ; Anna Kaczorowska (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures) ; Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures) ; Nadja Kabisch ; Stephan Pauleit
1st Congress of the Society for Urban Ecology 25-27 July 2013, Berlin, Germany (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-24. Senast ändrad 2015-03-24.
CPL Pubid: 183925

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur