CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Split-line Design for Given Geometry and Location Systems

Andreas Dagman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Journal of Engineering Design Vol. 17 (2006), 6,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-03-12.
CPL Pubid: 18392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Robust Form Division - Manging the Effect of Manufacturing Variation