CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assembly Root Cause Analysis - A Way to Reduce Dimensional Variation in Assembled Products

Johan S Carlson ; Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
International Journal of Flexible Manufacturing Systems Vol. 15 (2003), 2, p. 113-150.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2010-12-09.
CPL Pubid: 18391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Konstruktionsteknik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur