CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematical modelling and optimization of walking of human being with prosthesis of crus

Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system) ; Myroslav Demydyuk ; Bogdan Lytwyn
J. of Automation and Information Sciences (1064-2315). Vol. 37 (2005), 6, p. 46-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 18390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system (2005-2005)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur