CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Competing for Urban Land, Synthesis Report for Urban Nexus (FP7 Coordination and Support Action)

Britt Olofsdotter ; Kristina Björnberg ; Hsiao-Wei Chang ; Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures) ; Erik Linn (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures) ; Babette Scurrell
2013.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-24. Senast ändrad 2015-03-25.
CPL Pubid: 183897

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur