CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Non-Nominal Virtual Geometric Verification by Combining VR and CAT Technologies

Casper Wickman (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
7th CIRP Seminar on Computer-Aided Tolerancing, April 24-25, 2001, Cachan, France (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 18388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur