CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automated Seam Variation and Stability Analysis in Automobile Body Design

Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Lars Lindkvist (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
7th CIRP Seminar on Computer-Aided Tolerancing, April 24-25, 2001, Cachan, France (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 18386

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur