CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organizing sustainable product chains: LCM in practice

Hanna Nilsson-Lindén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Presented at the 6th International Conference on Life Cycle Management (LCM) in Gothenburg, Sweden, August 25-28, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Life cycle management (LCM), product chain, sustainability, organization, management,Denna post skapades 2013-09-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 183838

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Hållbar utveckling
Miljövetenskap
Företagsekonomi
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur