CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partial-Measurement Backaction and Nonclassical Weak Values in a Superconducting Circuit

J. P. Groen ; D. Riste ; Lars Tornberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; J. Cramer ; P. C. de Groot ; T. Picot ; Göran Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; L. DiCarlo
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 111 (2013), 9,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We realize indirect partial measurement of a transmon qubit in circuit quantum electrodynamics by interaction with an ancilla qubit and projective ancilla measurement with a dedicated readout resonator. Accurate control of the interaction and ancilla measurement basis allows tailoring the measurement strength and operator. The tradeoff between measurement strength and qubit backaction is characterized through the distortion of a qubit Rabi oscillation imposed by ancilla measurement in different bases. Combining partial and projective qubit measurements, we provide the solid-state demonstration of the correspondence between a nonclassical weak value and the violation of a Leggett-Garg inequality.Denna post skapades 2013-09-23. Senast ändrad 2015-07-03.
CPL Pubid: 183822

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Solid state systems for quantum information processing (SOLID) (EC/FP7/248629)