CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Early Robustness Analysis by use of Structure and Matrix Models

Hans Johannesson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
CIRP Design Seminar, June 6-8,2001, Stockholm (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 18382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur