CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-Nominal Virtual Geometric Verification by Combining VR and CAT Technologies

Casper Wikman (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
The 27th ASME Design Automation Conference, September 9-12 2001, Pittsburg (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 18379

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur