CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-Sensitive Amplifiers for Optical Links

Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Bill Corcoran (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communications Conference (OFC) p. OW3C.5. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A review of recent progress on the implementation of phase-sensitive amplifiers in optical links is provided. Additionally, their use as regenerators, specifically the trade-off between phase- and amplitude regeneration is discussed.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-20. Senast ändrad 2015-05-06.
CPL Pubid: 183780

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur