CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variation in healthcare processes: implications for quality of care

Marco Santos (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-908-0.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-20. Senast ändrad 2013-10-28.
CPL Pubid: 183776

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-10-11
Tid: 10:00
Lokal: Vasa C, Vera Sandbergs Allé 8
Opponent: Professor Duncan Neuhauser, Case Western Reserve University

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie