CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxadative dehydrogenation of propane over Mg-V-O: steady state and transient kinetics

Derek Creaser (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. - 71 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: catalysis, oxidative dehydrogenation, propane, Mg-V-O, reaction kinetics, transient response, nonlinear regressionDenna post skapades 2013-09-20. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 183764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur