CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Natural semantics for non-determinism

Andrew Keith Moran (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7197-002-9.- 33 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-20.
CPL Pubid: 183763

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur