CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bostadens gestaltning : analys av arkitektoniska egenskaper i fyra fallstudier

Ola Nylander (Institutionen för form och teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-323005-8.- 164 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: architecturale research, home design, case studies, analysis of architecturale attributes, concept developmentDenna post skapades 2013-09-20.
CPL Pubid: 183761

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för form och teknik (1991-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur