CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spartial Incompatibility - Part Interaction and Tolerance Allocation in Configuration Design

Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Hans Johannesson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Proceedings of ASME of the Design Therory and Methodology Conference, September 13-16, Atlanta, GA, USA, DETC98/DTM-5643 (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 18376

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur