CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Density functional for van der Waals forces at surfaces

Erika Hult (Institutionen för tillämpad fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-350339-9.- 35 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: density-functional theory, van der Waals forces, exchange-correlation energy, surfaces, physisorption, adhesionDenna post skapades 2013-09-20.
CPL Pubid: 183758

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad fysik (1991-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur