CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metodutveckling i byggproduktion : analys med hjälp av PAVIC

Michael Morin (Institutionen för byggandets systemteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 91-7197-069-X.- xi, 95 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: construction, method study, work study, time study, work measurement, data gathering, activity sampling, productivity, efficiency, ergonomics and simulationDenna post skapades 2013-09-20.
CPL Pubid: 183736

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggandets systemteknik (1992-1999)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur