CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sintering of calcined lime mud : the influence of carbon dioxide and sodium carbonate

Josefina Lindblom (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-306036-5.- 46 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-20.
CPL Pubid: 183734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur