CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studium av transsoniska axialkompressorer: Karaktäristiska egenskaper samt metod för beräkning av prestanda för rotorer

Bror-Arne Gustafson (Institutionen för strömningsmaskinteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1968.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-20.
CPL Pubid: 183732

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för strömningsmaskinteknik (1964-1990)

Ämnesområden

Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur