CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainability challenges and business in society: the case of maritime energy efficiency

Hannes Johnson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations )
Doctoral student workshop of the JFBS 3rd Conference on CSR and Corporate Governance (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 183712

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Miljöledning
Energi
Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur