CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Using the Gulliver Platform for Bridging Physical and Digital Traffic System Simulations

Christian Berger ; Erik Dahlgren (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Johan Grundén (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Daniel Gunnarsson (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Nadia Holtryd (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Anmar Khazal (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Mohamed Mustafa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Christoph Steup ; Viktor Swantesson (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Philippas Tsigas (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
Nationell Konferens i Transportforskning, Chalmers Göteborg (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-19. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 183711