CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On a Relay-ARQ Network using Adaptive Power Allocation

Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications (0090-6778). Vol. submited (2014),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Relay; ARQ; adaptive power allocation; feedback; outage probability; throughputDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 183705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Telekommunikationsteori
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur