CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The imbedding approach to scattering on a Timoshenko beam

Dag V. J. Billger (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-19.
CPL Pubid: 183696

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära (1972-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur