CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An implementation of a parallel rational Krylov algorithm

Daniel Skoogh (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 91-7197-326-5.- 61 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: eigenvalues, eigenvectors, sparse, paralell, rational, Krylov, shift, invert, ArnoldiDenna post skapades 2013-09-19.
CPL Pubid: 183695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur