CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Storporiga katalysatorer av fibrillär aluminiumoxid för vätebehandling av tunga oljor

Zhong-Shu Ying (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-271933-9.- 32 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-19.
CPL Pubid: 183690

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur