CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatial diversity receivers for base station antenna arrays

Per Pelin (Institutionen för tillämpad elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 91-7197-477-6.- 72 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: antenna array, reciever, base station, multi-user, spatial diversity, finite alphabet, iterative least squares, synchronization, RAKE-combiner, data reductionDenna post skapades 2013-09-19.
CPL Pubid: 183656

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 264