CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Millimetre-wave observations of the Sgr B2 molecular cloud

Albert Nummelin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 91-7197-432-6.- 33 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-19.
CPL Pubid: 183627

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 256