CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interstellar molecules in the Magellanic clouds

Arto Heikkilä (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 91-7197-389-3.- 33 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: magellanic clouds, interstellar medium: molecules, abundances, galaxies: interstellar medium, abundancesDenna post skapades 2013-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 183624

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 241