CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model study of protein unfolding by interfaces

Svetla D. Chakarova-Käck (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Anders E. Carlsson
Physical Review E Vol. 69 (2004), p. 021907.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-18.
CPL Pubid: 1836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Towards First-Principles Understanding of Biomolecular Adsorption