CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toxic dinoflagellate “blooms” in the Kattegat, North Sea, during the Holocene.

A. Fjellså ; Kjell Nordberg (Institutionen för geologi)
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (0031-0182). Vol. 124 (1996), p. 87-105.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-09-18.
CPL Pubid: 183558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur