CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

‘Blooms’ of the toxic dinoflagellate Gymnodinium catenatum as evidence of climatic fluctuations in the Late Holocene of southwestern Scandinavia.

T Thorsen ; B. Dale ; Kjell Nordberg (Institutionen för geologi)
The Holocene (0959-6836). Vol. 5 (1995), p. 127-132.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-09-18.
CPL Pubid: 183550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur