CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution of recent benthic foraminifera in the Kattegat and the Skagerrak, Scandinavia.

K Conradsen ; Helene Bergsten ; K.L. Knudsen ; Kjell Nordberg (Institutionen för geologi)
Cushman Foundation Special Publication Vol. 32 (1994), p. 53-68.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-09-18.
CPL Pubid: 183549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur