CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Late Weichselian environmental change in southern Sweden and Denmark.

Björn. E. Berglund ; Helene Bergsten ; Svante Björck ; Else Kolstrup ; G Lemdahl ; Kjell Nordberg (Institutionen för geologi)
Journal of Quaternary Science (0267-8179). Vol. 9 (1994), p. 127-132.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-09-18.
CPL Pubid: 183548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur