CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Middle Weichselian marine sediments from eastern Kattegat, Scandinavia.

Helene Bergsten ; Kjell Nordberg (Institutionen för geologi)
Boreas (0300-9483). Vol. 22 (1993), p. 311-318.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-09-18.
CPL Pubid: 183547

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur