CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evidence for prehistoric and historic ‘blooms’ of the toxic dinoflagellate Gymnodinium catenatum in the Kattegat-Skagerrak region of Scandinavia

Barrie Dale ; Anita Madsen ; Kjell Nordberg (Institutionen för geologi) ; Tor Torsen
Toxic Phytoplankton Blooms in the Sea p. 47-52. (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-09-18.
CPL Pubid: 183545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur