CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Collaboration to Innovation: challenges and opportunities in building Open Arenas

Carolina Andrade ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Nordisk Företagsforskning (NFF), Reykjavik, Iceland, August (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-09-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 183537

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur