CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Late Weichselian and Holocene biostratigraphy in borings southeast of Frederikshavn, Denmark

Karen Luise Knudsen ; Kjell Nordberg (Institutionen för geologi)
Bulletin of the Geological Society of Denmark (0011-6297). Vol. 36 (1987), p. 289-303.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-09-18.
CPL Pubid: 183533

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur