CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The benthic foraminifer Bulimina marginata Orbigny as an indicator of environmental changes in the Recent Skagerrak.

Helene Bergsten ; Björn Malmgren ; Kjell Nordberg (Institutionen för geologi)
GFF (1103-5897). Vol. 14 (1992), p. 237-239.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-09-17.
CPL Pubid: 183521

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur