CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biostratigraphic and sedimentological evidence of hydrographic changes in the Kattegat during the later part of the Holocene.

Kjell Nordberg (Institutionen för geologi) ; Helene Bergsten
Marine Geology (0025-3227). Vol. 83 (1988), p. 135-138.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-09-17.
CPL Pubid: 183519

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur