CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Urban impact of new production philosophies for intermodal freight transport

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Locistics Solutions (1393-7731 ). 4, p. 14-21. (2003)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2013-07-02.
CPL Pubid: 1835

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur