CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Lean Methane and Syngas Turbulent Burning Velocities and Their Dependence on Damköhler Number at Elevated Pressures

Steven Shy ; Y.C. Dong ; J.Y. Lin ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Proceedings of the 24th International Colloquium on the Dynamics of Explosion and Reactive Systems. July 28 - August 2, 2013, Taipei, Taiwan p. 5. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-16.
CPL Pubid: 183437

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur