CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conditioned moments in turbulent premixed flames: A DNS study

Rixin Yu ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Xue-Song Bai
Proceedings of the Eighth Mediterranean Combustion Symposium, 8-13 September 2013, Chesme, Izmir, Turkey. CD TC-15, p. 12. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-16.
CPL Pubid: 183436

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur