CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling and Experimental Design of a Hih Resolution X-ray Detector

Lars Hammar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-16. Senast ändrad 2014-11-06.
CPL Pubid: 183412

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-10-25
Tid: 13:15
Lokal: Delta
Opponent: Dr. Uwe Ewert