CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solvent-assisted dyeing of wool

Marianne Kärrholm (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1960. - 90 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-09-16.
CPL Pubid: 183409

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 23