CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studier rörande orsaken till den bakteriostatiska effekten av bensoesyra och salicylsyra

Ingmar Bosund (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1960. ISBN: 99-0510709-6.- 16 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-09-16.
CPL Pubid: 183405

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 27